Nederlands fabrikaat Pasvormgarantie Handgemaakt

                                                                                 Privacybeleid 


1. Inleiding


In deze privacyverklaring gaan we uitleggen welke gegevens wij van jou verwerken in onze webshop. Dit kan zijn in de hoedanigheid als dealer/gebruiker hierna te noemen “behandelaar” of als klant. We gaan jou vertellen welke gegevens wij verwerken, waarom wij deze gegevens gebruiken en hoe lang wij deze bewaren. Ook gaan wij jou uitleggen wat jouw rechten met betrekking tot de verwerking zijn.

Daarnaast verstrekken wij ook informatie over de partijen zoals dealers en fabrikant(en) waarmee wij samenwerken en leggen wij jou iets uit over ons veiligheidsbeleid.

2. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Dit is de privacyverklaring van PLHW B.V., KvK reg. nr. 80128394. Deze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van onze behandelaars en diens klanten in de webshop en Sandalinos® applicatie op www.sandalinos.nl. 

Betrouwbare en transparante dienstverlening staat bij ons hoog in het vaandel. Een discrete en zorgvuldige registratie van jouw persoonsgegevens is onderdeel van ons beleid. Wij zorgen er voor dat elke verwerking van jouw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. 

3. Wat is de relatie tussen jouw behandelaar en Sandalinos®?

Om te kunnen uitleggen wie de verantwoordelijke is voor de verwerking van jouw gegevens gaan wij je eerst vertellen wat de relatie is tussen jouw behandelaar en Sandalinos®.

Zodra je bij jouw behandelaar een eerste bestelling plaatst worden de gegevens in de productie applicatie van Sandalinos® verwerkt. Jouw behandelaar geeft je een inlog code waarna jij zelf toegang hebt tot de website van Sandalinos®. In de website kun jij zelf nieuwe producten bestellen en jouw gegevens beheren.

In sommige gevallen zal jouw behandelaar een directe betaal mogelijkheid aanbieden. Deze betaling zal direct naar jouw behandelaar verlopen, Sandalinos® ontvangt geen directe betaling van klanten van de website Sandalinos®. Gebruikers van de website van Sandalinos® zijn klant bij de behandelaar, de behandelaar is weer klant bij Sandalinos®.  

Jouw behandelaar plaatst de bestelling middels de Sandalinos® applicatie bij een van onze productie faciliteiten en geeft hiermee toestemming het product voor u te mogen maken. Tussen jouw behandelaar en Sandalinos® zijn tevens verwerkingsovereenkomsten afgesloten welke voldoen aan de geldende wet- en regelgevingen.

4. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens?

Sandalinos® is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens. Sandalinos® stelt vast hoe en welke gegevens van jou worden verwerkt, voor welke doeleinde de gegevens gebruikt worden en hoe lang deze gegevens worden bewaard. 

Onze webshop heeft een koppeling met de productie applicatie van Sandalinos® welke gebruikt wordt door de behandelaars. De behandelaars zijn met zorg geselecteerd en hebben voor het gebruik een verwerkersovereenkomst met Sandalinos®. Hoewel de behandelaars met zorg zijn geselecteerd zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens buiten onze webshop en of productie applicatie om. Deze privacy verklaring is daarop niet van toepassing. 

Voor de verwerking van jouw gegevens kan Sandalinos® ook gegevens ophalen en of aangeleverd krijgen van derden. Voor zover deze andere partijen gegevens verwerken ten behoeve van Sandalinos®, doen zij dat als verwerker en heeft Sandalinos® met die partijen een verwerkersovereenkomst gesloten. Voor zover die andere partijen de doeleinden en middelen voor het verwerken van gegevens zelf bepalen, doen zij dit als verantwoordelijke. Dit betekend dat zij een grondslag moeten hebben om jouw gegevens te mogen verwerken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens door derden. Deze privacyverklaring is daarop niet van toepassing. 

De verwerking van de productie in onze externe faciliteit gebeurt op geanonimiseerde basis. Desalniettemin is ook met deze partijen een overeenkomst afgesloten. 

5. Wat is onze relatie met jou?

Voordat je een eerste sandaal kan samenstellen en bestellen bij Sandalinos® heb je een Mijn Sandalinos® account nodig. Dit account kun je aanmaken nadat je voor de eerste maal bij jouw behandelaar bent geweest en hij of zij je een vestigingscode heeft gegeven. Deze code geeft je toegang tot de website van jouw behandelaar. Heb je eenmaal een Mijn Sandalinos® account aangemaakt, dan kun je inloggen met je email adres en wachtwoord. Jouw persoonlijke gegevens kun je zelf in je account beheren.

6. Welke gegevens worden er verwerkt bij het aanmaken van mijn Sandalinos® account?

 • E-mail adres en wachtwoord.

Uw email adres dient een actief email adres te zijn waarop jij informatie zoals order bevestigingen van ons kunt ontvangen. Sandalinos stuurt geen ongevraagde reclame aan jouw adres zonder jouw nadrukkelijke toestemming. 

Het wachtwoord moet minimaal 8 tekens bevatten. Om een sterk wachtwoord aan te maken moet het wachtwoord bestaan uit:

 • Minimaal 8 tekens zonder spaties.
 • Minimaal 1 letter.
 • Minimaal 1 cijfer of leesteken (bijv. !@#$).
 • Vestigingscode.

De vestigingscode is jouw persoonlijke inlogcode welke je van jouw behandelaar ontvangt om in de shop in te kunnen loggen. Deze code heb je nodig om in jouw persoonlijke shop omgeving te komen. 

 • NAW gegevens.

De volgende naw gegevens worden van jou gevraagd om in te vullen:

 • Voornaam, achternaam.
 • Straatnaam, huisnummer.
 • Postcode, woonplaats.
 • Land.
 • Telefoon nummer (optioneel).

Zodra je jouw account actief gaat gebruiken kunnen er naast bovengenoemde gegevens ook nog de volgende gegevens worden opgeslagen, afhankelijk van hoe je de shop gebruikt. 

 • Bestelnummers.
 • Besteldata.
 • Status.
 • Referentie.
 • Uw gegevens.
 • Ophaal adres.
 • Product specificaties.
 • Prijs.

Je kunt tot jouw eerste bestelling terug kijken in jouw bestelhistorie. Om een bestelling uit het overzicht te bekijken klik je met je linker muisknop op de gewenste bestelling. Hier zie je de volledige geschiedenis van de order terug. Zo kun je altijd kijken wat jij in het verleden heeft besteld. 

In het overzicht zie je wie de order heeft geplaatst en waar de order wordt afgeleverd. 

7. Gegevens en voorkeuren.

In je account kun je jouw voorkeuren aangeven en je gegevens aanpassen.

 • Wachtwoord vergeten. Sandalinos® stuurt je een link waar jij jouw wachtwoord kunt aanpassen. Let op deze kan in je spam folder terecht komen. De link is een beperkte tijd geldig.
 • Ik ontvang graag de nieuwsbrief (optioneel).
 • Ik wil een persoonlijke winkelervaring (optioneel) je (reeds verzamelde) gegevens worden gebruikt voor bijvoorbeeld persoonlijke aanbevelingen.
 • Persoonlijke gegevens aanpassen. Je kunt in je eigen Sandalinos® account je gegevens zoals je adres aanpassen. 

8. Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Zolang het account actief wordt gebruikt bewaren wij alle gegevens, inclusief je voorkeuren. Mocht je account een periode van 3 jaar achtereenvolgend inactief zijn dan kan jouw account op inactief worden gezet. Je gegevens worden dan wel minimaal 7 jaar bewaard volgens de wettelijk vastgestelde termijnen. Onder bepaalde voorwaarde kunnen wij je account gegevens verwijderen. Dit staat los van de gegevens die staan opgeslagen bij je behandelaar. 

Je kunt je gegevens en je instellingen voor onze diensten en nieuwsbrieven wijzigen in jouw Mijn Sandalinos® account. Zodra jij je gegevens aanpast, wordt dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een periode van twee weken, aangepast. Als je je account beëindigt, worden jouw gegevens binnen 4 weken verwijdert, tenzij er redenen zijn waarom wij dit niet mogen doen.